Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odhlašování dětí

 • Zákonní zástupci jsou povinni omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole.
 • Nepřítomnost svého dítěte můžete omluvit nejpozději do 7:30 ráno na tel.: 518 331 235, na mobil 722 624 571 nebo přímo ve třídě u p. učitelky.
 • Je zapotřebí důsledně informovat MŠ o nepřítomnosti dítěte, nahlásit přesnou dobu nepřítomnosti – začátek, konec, popřípadě pokračování.
 • ODHLÁŠENÍ STRAVY: přes webové rozhraní pomocí ID strávníka, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího dne nebo telefonicky do 7.30 hod. na tel. číslech 518 331 235 nebo 722 624 571
 • Samotné odhlášení stravy on – line ve školní jídelně neznamená, že je dítěti omluvena nepřítomnost v mateřské škole.
 • ODPOLEDNÍ SVAČINKY: Dětem, které odcházejí z MŠ po obědě pravidelně každý den, nebude odpolední svačinka účtována.
 • U dětí, které odcházejí z MŠ po obědě mimořádně, si rodiče odhlásí odpolední svačinku, a to den předem do 12:00 hod.!!! Na pondělí je nutno odhlásit svačinu již v pátek.
 • Způsob odhlašování odpoledních svačinek: zapsáním do sešitu, který je k dispozici na chodbě u třídy Berušek nebo telefonicky i SMS zprávou (518 331 235, 722 624 571), vždy den předem do 12:00 hod.
 • Pokud rodiče neodhlásí odpolední svačinu včas, bude zaúčtována. Odpolední svačina nemůže být z hygienických důvodů vynášena z mateřské školy, je určena k přímé spotřebě. Je možnost si z této svačiny odebrat pouze ovoce, nebo svačinu originál zabalenou - např. mléčné výrobky.
 • V době nepřítomnosti dítěte v MŠ není možné stravu odebírat. Při náhlém onemocnění, pokud není strava odhlášena (první den nemoci), je možné  si stravu odebrat ve výdejně stravy pro cizí strávníky od 11:00 - 11:30 hod. - vstup do budovy pod spojovacím krčkem. (vyhláška 107/2005 Sb.).
 • Strava odebraná první den nemoci je určena k okamžité spotřebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, a není možno ji uchovávat a skladovat.
 • V případě, že nebude dítě řádně odhlášeno, bude mu strava vyúčtována k úhradě.