Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školné a stravné

 •  Úplata za předškolní vzdělávání zůstává pro školní rok 2017/18 ve stejné výši, tj. 200,-/měsíc.
 • Prosíme o zřízení trvalého příkazu k úhradě do 15. dne daného měsíce (např. do 15. září na září) na stávající účet školy: 1445922379/0800
 • Povinné předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně (děti, které dovrší do 31. 8. 2017 pěti let a děti s odloženou školní docházkou).

 

 • Úplata za stravování:
 • Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

 • Věková skupina 3 - 6 let:

Dopolední svačina ................ 6,- Kč

Oběd .................................17,- Kč

Odpolední svačina ............... 6,- Kč

Celkem ..............................29,- Kč

 

 • Věková skupina 7 - 10 let:

Dopolední svačina ................6,- Kč

Oběd .................................21,- Kč

Odpolední svařina .................6,- Kč

Celkem .............................33,- Kč

 

 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), ve kterém dosahují příslušného věku.
 • Měsíční zálohy na stravné pro děti z MŠ činí 600,-Kč
 • Prosíme o zřízení trvalého příkazu k úhradě do 15. dne daného měsíce (např. do 15. září na září). na nový účet školy 30015 – 1445922379/0800
 • Zálohy budou vyúčtovány 1x ročně (v červenci) podle skutečně odebraných obědů a přeplatek bude vrácen na váš účet.
 • Jako variabilní symbol pro platbu použijte ID strávníka s předčíslím "99", např., je-li ID strávníka „0123“, pak VS platby za stravu bude „990123“. Do poznámky uveďte příjmení a jméno dítěte z MŠ.
 • Identifikační číslo strávníka (ID) održíte a bude Vám sloužit pro přihlašování na web s jídelníčkem a odhláškami a jako základ variabilního symbolu pro platbu.
 • Strávníci, kteří neuhradí platbu podle pokynů, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb., v platném znění. V případě, že platba za stravu nebude uhrazena (dosáhne záporné hodnoty, v měsíci září tolerujeme mínus 500,-, od října pak mínus 200,-), nebude dále strava vydávána a dojde k vymáhání dluhu.
 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA